ICT dan guru

  Share
  avatar
  PT01024a

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-23

  ICT dan guru

  Post  PT01024a on Fri Jul 23, 2010 4:15 pm

  Pada zaman globalisasi ini, ICT memainkan peranan penting di sekeliling kita. Penggunaan ICT banyak memberi manfaat dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pengajar dalam bilik darjah perlu giat menggunakan ICT dalam p&p. Dengan penggunaan ICT, guru dapat mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menarik. Sementara itu, pelajar dapat memberi tumpuan apabila p&p dilaksanakan.
  avatar
  P009

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P009 on Thu Aug 26, 2010 4:46 pm

  Pada pendapat saya, penggunaan ICT amat penting pada masa sekarang kerana pelbagai manfaat yang kita boleh perolehi daraipadanya. Penggunaan ICT dalam sesi pembelajaran amat diperlukan oleh pendidik-pendidik. Seperti yang kita ketahui, dengan penggunaan ICT kepada para pelajar, akan memberikan minat kepada mereka untuk terus memberikan perhatian terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran. Pada zaman yang serba canggih ini, para pelajar amat tertarik sekiranya mereka dapat melihata pelbagai cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran. Very Happy
  avatar
  P011

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P011 on Thu Aug 26, 2010 4:46 pm

  penggunaan ICT dalam proses Pembelajaran & pengajaran P&P sememangnya amat penting terutamanya pada dunia masa kini. Bidang pendidikan memerlukan penggunaan ICT untuk membantu memudahkan proses P&P di dalam kelas. Sesi pengajaran akan berjalan dengan lebih lancar dan pelajar dapat menerima sesuatu ilmu yang disampaikan dengan lebih mudah dan mereka akan lebih mudah untuk memahami sesuatu ilmu yang disampaikan. Smile
  avatar
  P010

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P010 on Thu Aug 26, 2010 4:46 pm

  Penggunaan ICT dalam P&P di sekolah amat penting pada masa sekarang kerana melalui penggunaan ICT di sekolah pelajar didedahkan mengenai teknologi komputer pada usia yang lebih awal. Ia akan memberi manfaat kepada guru mahupun pelajar. Di sini, pelajar akan lebih bijak dalam menggunakan teknologi-teknologi berasaskan komputer dan kemahiran ini akan dibawa ketika mereka bakal menjejakkan ke pusat pengajian tinggi yang pada masa kini amat mementingkan penggunaan teknologi komputer. Very Happy
  avatar
  P012

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P012 on Thu Aug 26, 2010 4:51 pm

  Pada pendapat saya, penggunaan ICT sangat penting terutamanya kepada guru, ini disebabkan, guru memainkan peranan penting dalam mendidik pelajar-pelajarnya dalam mempelajari teknologi disebabkan perubahan zaman yang semakin moden dan teknologi yang semakin pesat memerlukan guru dan pelajar yang celik ICT. Oleh itu penggunaan ICT haruslah diterapkan dalam diri guru terlebih dahulu sebelum peljarnya. Jadi guru haruslah peka kepada penggunaan ICT.
  avatar
  P013

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P013 on Thu Aug 26, 2010 4:52 pm

  penggunaan ICT sangat penting pada zaman sekarang terutamanya dalam bidang pendidikan. ICT memberi manfaat dan pengetahuan yang sangat berguna kepada masyarakat kerana terdapat pelbagai maklumat dan membantu masyarakat dalam menjalankan kerja-kerja harian terutamanya guru. Ia dapat dipraktikkan oleh guru disekolah dalam membantu proses p&p dan menggalakkan guru untuk lebih kreatif serta menjana idea-idea yang baru ketika mengajar. Dengan ini pelajar tidak akan merasa bosan dan akan lebih memberikan perhatian kerana teknik atau kaedah pengajaran yang digunakan menarik minat mereka.
  avatar
  P014

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P014 on Thu Aug 26, 2010 4:52 pm

  pada pandangan saya, penggunaan ICT sangat membantu guru dalam proses P&P mereka. hal ini adalah kerana pengguanaan ini secara tidak langsung dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran tersebut dan secara tidak langsung sistem oendidikan di Malaysia adalah seiring dengan kemajuan arus globalisasi dunia.
  avatar
  P002

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P002 on Thu Aug 26, 2010 5:17 pm

  guru dan ict memang sejajar... so untuk guru-guru yang berada di luar sana dan mungkin juga bakal guru seperti saya... tingkatkan pengetahuan ICT anda K!!! Very Happy Very Happy
  avatar
  001

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  pendapat saya

  Post  001 on Thu Aug 26, 2010 5:19 pm

  saya merasakan ict dan guru ini sangat berguna kepada semua guru di sekolah kerana ianya boleh membantu para guru menyiapkan kerja dengan teratur dan sistematik. di samping itu, ict juga boleh membantu para guru mencari bahan-bahan yang berguna bagi sesi pengajaran di bilik darjah.
  avatar
  P008

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Salam Ramadhan ICT

  Post  P008 on Thu Aug 26, 2010 5:59 pm

  di bualan ramadhan yg barakah ini, penggunaan ICT memberi implikasi yang positif di kalangan guru-guru di seluruh dunia. Sejajar dengan itu, ICT dapat melahirkan warga guru yang bitara mengikut arus pemodenan duniawi. Segala proses pembelajaran dan pengajaran para pelajar dilakukan dengan hanya mengekses ICT dihujung jari sahaja. ternaya ICT dan guru merupakan satu kaedah pembelajaran yang menyeronokkan dewasa ini.....
  avatar
  P003

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P003 on Thu Aug 26, 2010 6:01 pm

  pada pendapat saya, ict merupakan satu teknologi yang sangat penting pada masa kini.
  avatar
  P015

  Posts : 1
  Join date : 2010-08-26

  Re: ICT dan guru

  Post  P015 on Thu Aug 26, 2010 6:19 pm

  Di era globalisasi ini, penggunaan ICT sangat meluas terutamanya dalam bidang pendidikan sejajar dengan perkembangan teknologi. Guru seharusnya menguasai kemahiran-kemahiran ICT kerana penggunaan ICT di bilik darjah adalah penting. Contohnya, penggunaan LCD projektor sangat penting dalam mata pelajaran sains seperti fizik,kimia dan biologi dimana memudahkan guru mengajar dengan berpandukan slaid-slaid bergambar agar memudahkan pemahaman pelajar. Very Happy
  avatar
  P016

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-01

  Re: ICT dan guru

  Post  P016 on Wed Sep 01, 2010 12:54 pm

  pada pendapat saya, penggunaan ict di kalangan guru-guru sangat penting pada zaman globalisasi sekarang. melalui penggunaan ict, guru-guru dapat menambahkan ilmu mengenai pendidikan dan persekitaran P&P di dalam kelas juga akan bertambah meriah. pelajar lebih berminat sekiranya pengajaran yang di berikan oleh guru-guru banyak berunsurkan lawak dan lebih menggunakan pergerakan animasi berbanding dengan pembelajaran yang hanya menggunakan suara. hal ini juga, kerana sekarang merupakam dunia yang serba kemodenan dan banyak menggunakan peralatan yang serba canggih.oleh itu penggunaan ict amat diperlukan oleh semua guru-guru di sekolah. Very Happy
  avatar
  P017

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-01

  Re: ICT dan guru

  Post  P017 on Wed Sep 01, 2010 12:54 pm

  Dalam menuju era globasisi, seharusnya guru memperlengkapkan diri mereka dengan ilmu dalam bidang ict. Kepkaran seseorang guru dalm bidang ict secar tidak langsung akan membantu guru tersebut untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik.Penggunaan ict sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran, ianya dapat menarik minat para pelajar untuk mempelajari dan memahami sesuatu subjek terseut.Bidang ICT juga penting untuk guru mengakses maklumat tambahan untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran dalam kelas.Diharapkan , bidang ict dapat membantu para guru dalam melahirkan generasi celik it pada masa hadapan seiring dengan kemajuan negara.
  avatar
  P019

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-01

  Re: ICT dan guru

  Post  P019 on Wed Sep 01, 2010 5:09 pm

  ict dan guru...tidak dapat dipisahkan antara dua peranan mereka.hal nie kerana ict dan guru saling melengkapi dalam melahirkan insan yg cemerlang
  avatar
  P018

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-01

  Re: ICT dan guru

  Post  P018 on Wed Sep 01, 2010 5:14 pm

  pada pendapat saya, zaman globalisasi ini yang pelajar perlu lebih mempelajari tentang penggunaannya dengan lebih mendalam kerana zaman pemodenan ini sangat memerlukan kemahiran dalam bidang ICT Very Happy
  avatar
  P020

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-01

  Re: ICT dan guru

  Post  P020 on Wed Sep 01, 2010 5:15 pm

  sebagai pendidik, kita perlulah lebih advance berbanding murid. hal ini berikutan, zaman kini adalah zaman teknologi yang memerlukan kita sentiasa peka dengan kemajuaanya. penggunaan teknologi dengan tepat membantu guru menyempurnakan proses pengajaran. proses pengajaran tersebut pasti akan menimbulkan suasana pembalajaran yang menyeronokkan I love you bounce
  avatar
  P021

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-01

  Re: ICT dan guru

  Post  P021 on Wed Sep 01, 2010 5:40 pm

  penggunanaan ict kini semakin pesat dan amat penting melibatkan segala urusan.
  Very Happy
  avatar
  V003

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-21

  Re: ICT dan guru

  Post  V003 on Tue Sep 21, 2010 12:48 pm

  pada saya, ICT dan Guru ini macam isi dengan kuku. jika dilihat, pembelajaran dan pengajaran pada zaman sekarang, telah menggunakan ICT bagi memudahkan segala kerja. oleh itu, setiap guru perlulah melengkapkan diri dengan pengetahuan ICT.
  avatar
  V001

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-21

  Re: ICT dan guru

  Post  V001 on Tue Sep 21, 2010 12:53 pm

  dunia sekarang sekiranya guru amat cetek dalam ict maka guru boleh dianggap ketinggalan kerana pelajr masa kini dilahirkan dalam dunia ict. ict amat penting kepada guru kerana di situ terdapatnya pelbagai maklumat terkini dan boleh dijadikan bahan untuk menambah pengajaran. oleh itu era kini boleh dikatakan guru dan ict tidak boleh dipisahkan.
  avatar
  PE004

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-21

  Re: ICT dan guru

  Post  PE004 on Tue Sep 21, 2010 4:09 pm

  ICT adalah satu keperluan dalam dunia yang semakin mengejar arus pembangunan. jadi wajarla jika seorang guru perlu tahu segala hal dan ilmu yang berkaitan dengan ICT. selain itu juga, subjek2 ICT ini sudah mula diajarkan di sekolah2. semua peralatan sekarang juga memerlukan kefahaman tentang ICT untuk digunakan. jadi guru dan ICT adalah seling memerlukan.
  avatar
  PE002

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-21

  Re: ICT dan guru

  Post  PE002 on Tue Sep 21, 2010 4:13 pm

  pada pendapat saya, pengguna internet adalah amat penting dalam memudahkan para guru mencari maklumat dengan cepat dan cekap dan seterusnya memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
  avatar
  PE001

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-21

  Re: ICT dan guru

  Post  PE001 on Tue Sep 21, 2010 4:15 pm

  pendapat saya, ict merupakan salah satu alat yang amat penting kepada semua guru semasa mengajar dan untuk mendapatkan maklumat. walaubagaimanapun, terdapat guru yang tidak mahir dengan penggunaaan ict dan terdapat tempat-tempat mereka mengajar tiada kemudahan ict yang disediakan. ini menyebabkan guru sukar untuk menggunakau kemahiran ict untuk mengajar. malah pelajar juga tidak mengetahui dan pendai mengendalikan ict.
  avatar
  PE003

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-21

  bergabung

  Post  PE003 on Tue Sep 21, 2010 5:01 pm

  ICT dan Guru umpama irama dan lagu.. jika dipisahkan.. pincanglah pendidikan, rosaklah murid dan guru
  avatar
  V008

  Posts : 1
  Join date : 2010-09-22

  guru dan ict

  Post  V008 on Wed Sep 22, 2010 12:34 pm

  Penggunaan ICT dalam kalangan guru amat penting untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Maklumat dan perkongsian idea boleh dilakukan dengan mudah dan pantas. Ia juga banyak membantu guru dalam penyediaan bahan mengajar yang dapat menarik minat pelajar.

  Sponsored content

  Re: ICT dan guru

  Post  Sponsored content


   Current date/time is Wed Feb 20, 2019 5:51 pm