Kelebihan Literasi ICT

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3
  Join date : 2010-06-22

  Kelebihan Literasi ICT

  Post  Admin on Wed Jun 23, 2010 4:36 pm

  Sejauh manakah guru-guru yang literasi ICT boleh memberi memberi manfaat kepada pihak sekolah dan para pelajar?
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3
  Join date : 2010-06-22

  Kelebihan?

  Post  Admin on Wed Jun 23, 2010 4:58 pm

  Jika lihat dari realiti hari ini, alat-alat teknologi bagaikan gajah putih di sekolah. Sama ada kerana tidak ada yang mahir menggunakan, atau tidak mahu digunakan kerana takut rosak. Jadi, sama ada guru perlu literasi ICT untuk mengajar di sekolah seakan tidak relevan jadinya.
  avatar
  PT001

  Posts : 2
  Join date : 2010-07-16

  ict_baik atau buruk..

  Post  PT001 on Fri Jul 16, 2010 12:49 pm

  guru-guru dapat membantu pelajar mengenai penggunaan ict dengan lebih meluas melalui kaedah pembelajaran yang cepat dengan adanya kemudahan komputer di setiap sekolah. setiap maklumat yang perlu disampaikan menjadi lebih efisien dan mudah untuk pihak sekolah mencari sebarang maklumat tentang diri pelajar. Namun, kebanyakan sekolah yang mempunyai kemudahan ict tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap pelajar kerana kurangnya pengetahuan dalam kalangan guru untuk menggunakan kemudahan ict dan diajar kepada pelajar sekolah.
  avatar
  pt_003

  Posts : 2
  Join date : 2010-07-16

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  pt_003 on Fri Jul 16, 2010 12:54 pm

  Admin wrote:Sejauh manakah guru-guru yang literasi ICT boleh memberi memberi manfaat kepada pihak sekolah dan para pelajar?
  guru-guru yg mempunyai kemahiran bkomputer dapat menyalurkan pengetahuan yang sedia ada kepada para pelajar.selain itu, mereka dapat mencipta sesuatu program yang dapat memberi kemudahan kepada pihak sekolah untuk menyimpan data yang penting.
  avatar
  PT01004

  Posts : 2
  Join date : 2010-07-20

  kelebihan

  Post  PT01004 on Tue Jul 20, 2010 12:15 pm

  dengan adanya guru-guru yang literasi ICT boleh memberi memberi manfaat kepada pihak sekolah dan para pelajar, guru-guru ini dapat menyediakan maklumat melalui ict dengan cepat dan pantas. malah, guru juga dapat menggunakan pelbagai insentif untuk mengajar dalam pengajaran terutama dalam menggunakan microsoft yang digunakan dalam pelajaran dan juga dalam komunikasi.
  avatar
  PT01005

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  kelebihan ict.

  Post  PT01005 on Tue Jul 20, 2010 12:17 pm

  sebagai seorang guru,ict adalah penting bagi membantu prosses pembelajaran di sekolah pada masa kini. guru-guru yang mempunyai pengetahuan luas mengenai ict adalah amat bermakna bagi proses-proses yang di kendalikan di sekolah. ict dapat membantu proses pengajaran yang lebih efisen disamping itu juga membantu proses penyampaian maklumat dan penerimaan maklumat yang penting dengan mudah dan cepat.
  avatar
  PT01006

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  kelebihan ict

  Post  PT01006 on Tue Jul 20, 2010 12:19 pm

  Sebagai Seorang guru yang mempunyai kelebihan ict,segala kelebihan yang di miliki oleh guru dapat memberi maanfat kepada guru dan juga pelajar di dalam kelas terutamanya apabila guru ingin memberi pengajaran dengan menggunakan alat bantu mengajar melalui komputer.Selain itu , dengan adanya ict segala pencarian bahan atau maklumat dapat di permudahkan.Di samping itu juga pengajaran melalui ict dapat memberi pengajaran yang sangat efesien dan berkesan kepada guru dan juga pelajar.
  avatar
  PT01018

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01018 on Tue Jul 20, 2010 12:22 pm

  dengan adanya ICT di sekolah, ia dapat membantu guru dan pelajar untuk mencari maklumat dan pengetahuan yang lebih jelas lagi. selain itu ia juga dapat membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. ICT ini memberi banyak kemudahan terumata kepada pelajar dan guru untuk mengakses maklumat yang di kehendaki. selain itu ia membantu pembelajaran guru supaya lebih efisien. maklumat yang di perolehi juga lebih meluas dan berkesan...
  avatar
  PT01012

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  ICT LITERASI DAN GURU

  Post  PT01012 on Tue Jul 20, 2010 12:23 pm

  Assalamualaikum....
  Pada pendapat saya,ICT dan guru mempunyai hubungan yang rapat dalam bidang pendidikan. Guru yang mempunyai kemahiran dalam ICT sangat penting dalam pendidikan kerana mereka dapat mencurahkan ilmu kepada pelajar serta menabur bakti terhadap sekolah. Tapa kemahiran yang tinggi dalam bidang ICT ,seseorang guru tidak dapat menggunakan alatan teknologi serta mengajar subjek Ict dalam P&P. Jika kita lihat pada zaman kini, ICT sangat penting dalam kehidupan kita dan perlu diberi pendedahan seawal mungkin terutama di peringkat sekolah. Gurulah yang memainkan peranan ini bagi melahirkan pelajar yang celik IT.
  Sekian, terima kasih.
  avatar
  PT01014

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01014 on Tue Jul 20, 2010 12:23 pm

  Assalamualaikum w.b.t...
  Guru-guru yang mempunyai kemahiran dalam bidang ICT sebenarnya dapat memberi banyak manfaat kepada para pelajar dan pihak sekolah.Hal yang demikian kerana,kerana dengan adanya guru-guru literasi ICT,mereka boleh menyalurkan maklumat dengan cepat dan tepat melalui penggunaan komputer.Mereka juga boleh menggunakan kemahiran yang mereka ada dengan membuat satu penyimpanan data melalui komputer untuk tujuan menyimpan data berkenaan sekolah,guru dan pelajar.
  avatar
  PT01015a

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  assalammalaikum..

  Post  PT01015a on Tue Jul 20, 2010 12:24 pm

  Sejauh manakah guru-guru yang literasi ICT boleh memberi manfaat kepada pihak sekolah dan para pelajar?

  guru-guru literasi ICT boleh memberi manfaat kepada pihak sekolah dan para pelajar dengan cara pengguanaan komputer yang cekap dapat menolong sesuatu kerja dijalankan dengan lebih cepat dan menarik. ini kerana komputer mempunyai kelebihan yang pelbagai dan dapat menolong pihak sekolah.contohnya jika swswbuah sekolah itu mengadakan sesuatu majlis, dengan adanya kemahiran komputer, guru tersebut boleh membuat powerpoint yang menarik berdasarkan tema majlis tersebut. pelajar juga akan tertarik dan mula belajar cara penggunaanya dengan guru tersebut. Very Happy
  avatar
  PT01017

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01017 on Tue Jul 20, 2010 12:25 pm

  pada pendapat manfaat yg dapat diberi kepada pelajar dan sekolah ialah dengan membantu pelajar lebih berkeyakinan dalam menggunakan peralatan teknologi.selain itu, dengan kemudahan tersebut ia menjadikan proses penyampaian dilakukan dengan pantas dan cepat.
  avatar
  PT01016

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01016 on Tue Jul 20, 2010 12:25 pm

  sejauh manakah guru-guru yang literasi ict boleh memberi manfaat kepada pihak sekolah dan para pelajar?

  pada pendapat saya guru-guru memainkan peranan penting dalam mendidik pelajar mengenai ilmu penggunaan ICT. hal ini kerana pada zaman serba maju dan canggih ini untuk mendapatkan maklumat dengan lebih cepat adalah melaui penggunaaan ICT.keadaan ini membolehkan maklumat mudah didapati dalam masa yang singkat.sebagai guru perlulah memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar untuk mengelakkan pelajar ketinggalan dalam arus teknologi.
  avatar
  PT01010

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  kelebihan literasi guru

  Post  PT01010 on Tue Jul 20, 2010 12:26 pm

  pada masa kini, guru-guru yang literasi atau pun celik komputer amat penting di sekolah. hal ini kerana, dengan adanya guru-guru yang pandai menggunakan komputer, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. jikalau dulu proses pembelajaran tanpa menggunakan komputer mungkin menyebabkan murid-murid berasa cepat bosan. jadi dengan adanya guru-guru yang berkemahiran menggunakan komputer, proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. hal ini kerana melalui komputer, guru-guru dapat menayangkan video berkaitan pengajaran. hal ini dapat memudahkan para pelajar memahami dengan lebih jelas lagi.
  selain itu juga, guru-guru literasi ini dapat membuat blog sekolah. ini dapat memudahkan orang luar untuk mengakses maklumat yang dikehendakinya.
  avatar
  PT01013

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01013 on Tue Jul 20, 2010 12:27 pm

  Assalamualaikum dan salam sejahtera......
  ICT amat penting dalam dunia era globalisasi kini, pada pendapat saya penggunaan ICT disekolah amat penting dan banyak memberi manfaat yang berguna kepada pihak sekolah dan para pelajar. Hal ini kerana,guru-guru dapat membantu pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran secara lebih mudah dan menarik kerana dapat mengakses maklumat dengan cepat dan mudah melalui penggunaan ICT.
  avatar
  PT01008

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  ICT DAN GURU

  Post  PT01008 on Tue Jul 20, 2010 12:28 pm

  Salam.ICT adalah amat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran seseorang guru. Dengan adanya teknologi ICT inidapat membantu penajaran dan pembelajaran yang lebih baik di sesebuah sekolah, pengajaran dan pembelajaran lebih efisien dan menarik.Tambahan pula dengan ICT ini pembelajaran boleh memberangsangkan pelajar lebih minat dalam pembelajaran, berbanding P&P yang tidak menggunakan teknologiICT pembelajaran agak samar dan membosankan.
  avatar
  PT01011

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  kelebihan literasi ICT

  Post  PT01011 on Tue Jul 20, 2010 12:28 pm

  Apabila guru mempunyai kelebihan literasi dalam bidang ICT, guru tersebut akan mempunyai pelbagai cara baru untuk melaksanakan proses pengajaran. Dengan penggunaan ICT, guru dapat menarik minat pelajar dengan penggunaan power point misalnya, guru dapat menarik perhatian pelajar dengan memasukkan pelbagai bahan yang menarik di dalam power point tersebut. Apabila guru mempunyai literasi dalam bidang microsoft word,microsoft excel dan sebagainya, data-data berkaitan pelajar dapat dibuat dengan teratur dan kemas. Semua maklumat boleh disimpan di dalam komputer. Oleh itu, guru perlulah mempunyai ilmu dalam bidang ICT.
  avatar
  PT01007AB

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-20

  ICT DAN GURU

  Post  PT01007AB on Tue Jul 20, 2010 12:31 pm

  salam sajehtra. ICT merupakan salah satu program pendidikan berasaskan teknologi maklumat, malah telah dijadikan mata pelajaran disekolah-sekolah pada hari ini. Penggunaan ICT dalam proses P&P membantu para guru untuk menjalankan proses p&p. selain itu, melalui ICT guru-guru dapat meningkatkan pemahaman serta meluaskan pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajar.
  avatar
  PT001

  Posts : 2
  Join date : 2010-07-16

  kelebihan pengguaan ict

  Post  PT001 on Tue Jul 20, 2010 12:33 pm

  Dalam mencapai negara maju,pengguna teknologi amatlah diperlukan dalam perkembangan arus semasa.Salah satu daripadanye adalah di mana langkah kerajaan menaplikasikan penggunaan komputer terhadap masyarakat,ini di sokong oleh kementerian luar bandar,di mane mensasarkan penggunaan komputer untuk satu rumah supaya masyarakat kite pada hari ini celik komputer,dan mengertahui penggunaannye untuk pelbagai kepentingan sama ada dari segi ekonomi,politi,sosial dan sebagainya.Selain itu juga,apabila masyarakat terutamanye golomgan yang bergelar guru pengertahuan terhadap ict amatlah di perlukan,hal ini kerana kebanyakan pedidikan yang di laksanakan pada masa kini kebanyakan menggunakan ict dalam sisitem pengajran dan pembelajaran.Kesimpulan kemahiran ataupun celik komputer perlulah di terapkan dalam diri setiap individu.
  avatar
  PT01023

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-23

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01023 on Fri Jul 23, 2010 4:00 pm

  dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.
  avatar
  PT01025

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-23

  ICT dan guru????

  Post  PT01025 on Fri Jul 23, 2010 4:02 pm

  pada pandangan saya berkenaan dengan ICT dan guru, amat berhubungkait dengan zaman yang globalisasi kini. Maka seseorang guru itu harus mempersiapkan diri dengan ilmu ICT, bagi memudahkan pengajaran di sekolah. Very Happy Smile Smile Smile Smile
  avatar
  PT01022

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-23

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01022 on Fri Jul 23, 2010 4:04 pm

  Kelebihan kepada guru
  - Dapat akses maklumat dengan mudah
  - Memudahkan prose pengajaran dan pembelajaran

  Kelebihan kepada Pelajar
  - Pelbagai maklumat boleh diperolehi
  - Meningkatkan kemahiran pelajar dalam bidang IT
  avatar
  PT01021

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-23

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01021 on Fri Jul 23, 2010 4:04 pm

  Pada pandangan saya, penggunaan ICT dalam kalangan pelajar dan guru di sekolah amat memerlukan kerana ini dapat mempercepatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, dapat mewujudkan satu suasana pembelajaran yang menarik minat pelajar untuk belajar.

  avatar
  PT01004

  Posts : 2
  Join date : 2010-07-20

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01004 on Fri Jul 23, 2010 4:06 pm

  Pada pendapat saya, jika sesebuah sekolah mempunyai guru-guru yang berliterasi ICT maka sekolah itu berkemungkinan untuk menjadi sebuah sekolah yang tinggi tarafnya kerana guru yang berliterasi ICT berfikiran lebih global dan mengikuti aliran semasa. Bagi pihak pelajar pula, mereka akan sering "up to date" dengan isu-isu semasa.
  avatar
  PT01020A

  Posts : 1
  Join date : 2010-07-23

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  PT01020A on Fri Jul 23, 2010 4:10 pm

  Pada pendapat saya, guru-guru yang literasi ICT dapat menyediakan satu rancangan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan sistematik dalam bilik darjah.

  Sponsored content

  Re: Kelebihan Literasi ICT

  Post  Sponsored content


   Current date/time is Wed Mar 20, 2019 7:03 pm